Класическа Хомеопатия

Хомеопатията е терапевтичен метод, който прилага Принципа на подобието. Той може да бъде изложен така: “Всяко вещество, което, приложено в измерима доза, предизвиква симптоми у здрав и чувствителен индивид, може в малка, наречена безкрайно малка доза, да излекува същите симптоми у болен индивид независимо от заболяването му.”
Хомеопатията черпи суровините си от три основни източника: растения, животински и минерален свят.
homep

1. Изходни продукти от растителен произход.
Тинктурите майки (ТМ) от растителен произход се получават чрез мацерация на растения или части от запасени пресни или понякога изсушени растения в алкохол. Мацерацията се извършва в съдове от стъкло или неръждаема стомана в продължение на най малко 3 седмици.След мацерацията ТМ се обработват, филтрират, и съхраняват при определени условия и подлежат на строг контрол преди стадия на разреждане.

2. Изходни продукти от животински произход.
Получават се от:
– цели животни (цяла пчела, червена мравка) или от части на животни
– отрови.

3. Изходни продукти от химически произход: самото вещество представлява изходен продукт, който служи като основа за разрежданията.
Те могат да бъдат от органичен или от неорганичен произход и включват:
– химични елементи и съединения – метали, металоиди, хормони, витамини
– комплексни химични съединения от естествен произход.

4. Биотерапевтици.
Биотерапевтиците са лекарства, които се приготвят предварително и се получават от продукти от микробен произход, определяни по нехимичен път, от секреции или екскрети, патологични или не, от животински или растителни тъкани и алергени.

Хомеопатията е реактивен терапевтичен метод. Тя стимулира цялостната система от защитни реакции у индивида, у когото се наблюдават патологични изменения, както и у здрав човек.
Следователно теоретично нейните граници зависят от възможностите за реакция на организма. В действителност границите на хомеопатията могат да зависят от лекуваното заболяване, от болния и/или от терапевта.
Някои болести са извън обсега й на действие : острите тежки заболявания, изискващи спешно медицинско или хирургическо класическо лечение.
При хронични заболявания, изискващи класическо заместващо или принудително лечение, медицинско или хирургическо, хомеопатията може да се използва като допълваща терапия дори при тежки случаи поради фармакологичното си действие и специфичния подход към болния.
Това допълващо действие се изразява в частност в по добра поносимост към някои видове лечение или в постигане на оптималното им действие при по малки дози. В много случаи тя позволява да се избегне претоварването с лекарства и ятрогенния им ефект. Но хомеопатията е най-полезна именно при патологични случаи, несъмнено наи-често срещаните, където стимулираният защитен потенциал на организма е в състояние да възстанови нарушеното равновесие.

homeo2

Най-ефикасните приложения на хомеопатията могат да се разделят на 4 групи.
1. Остра инфекциозна патология
С изключение на тежките клинични случаи, хомеопатията има неоспорим ефект най-вече при вирусните заболявания: хепатит, грипен синдром, пневмония, детски шарки, херпес симплекс, херпес зостер, остър ринофарингит и други подобни.

2. Болести на терена
Хомеопатията се оказва много ефикасен метод за лечение при рецидивиращи инфекции: ринофарингит, отит, бронхит, цистит и др. В тези случаи ползата от нея е особено голяма, тъй като става въпрос за честа патология, например в педиатрията, срещу която класическата медицина разполага с ограничен брой средства
– алергични прояви
– хронични дерматози
– хроничен ревматизъм
При всички тези заболявания лечението на терена с помощта на хомеопатията позволява да се намалят, а понякога и да се спрат класическите симптоматични лекарства.

3. Патология свързана със стрес, с функционални нарушения, със страхова невроза, с реактивен депресивен синдром
При подобни показания трябва да се помисли за хомеопатично лечение, преди да се назначи лечение с транквиланти, антидепресанти или хипнотици.
4. Подготовка и последици от раждане, травми, патология, свързана със спортна дейност, пред и следоперативно лечение.

Ако желаете директен контакт с д-р Стоянов – телефон 0886 43 25 18