Паркенсонизъм и метаболитни препарати

Съвременното лечение на Паркинсонизма в същността си е заместителна терапия с Допаминови препарати, химически синтезирани медикаменти, имитиращи действието на невротрансмитера Допамин. Продължителният прием на медикаменти от тази група води до поява на редица странични явления, които, както и лечебните ефекти, преминават след преустановяване на лечението с тези медикаменти. Ново направление за повлияване на неврологичната симптоматика при Паркинсонизъм е приложението на комбинирани препарати от аминокиселини, съобразени с установените при това заболяване неврохимически нарушения.
Резултатите от приложението на 1-3 курса метаболитни препарати по метода на проф. Хохлов при Паркинсонизъм могат да бъдат резюмирани така:
при 87% от пациентите се наблюдават различни по форма и степен позитивни ефекти;
при 85% – намаляване на ригидността;
при 67% – редуциране на изразеността на тремора;
при 37% повлияването бе дотолкова изразено и стабилно, че позволи намаляване дозата на основното противопаркинсоново лечение, което не доведе до промени в позитивните резултати, до намаление на неприятните странични прояви;
при 67% от пациентите бе наблюдавано намаление на страничните ефекти – дискинезиите – на антипаркинсоновите медикаменти, което доведе до подобрение на общата двигателена активност.
Повечето пациенти отбелязваха увеличена работоспособност и снижение на уморяемостта, подобрено настроение и апетит, нормализиране на съня.
Курсовото лечение в течение на 4-7 седмици довежда до положителни резултати у 85% от болните. Отбелязва се намаляване на проявите на акинетико-ригидния и /или/ треморния синдром, а така също и подобрение на общото самочувствие.При пациентите приемащи допаминови препарати се отбелязва увеличаване продължителността на действие на допаминовия препарат и намаляване на неговите странични действия / дискинезии/.На част от болните беше възможно да се намали дозата на допаминовият препарат на фона на подобрение на състоянието.