Приложение на метаболитните препарати при множествена склероза (МС)

Научните изследвания при МС са насочени към аминокиселинните невротрансмитери. Резултати от такива изследвания са показали, че при болни от МС е налице метаболитен блок на глициновта обмяна, водещ до повишени нива на глицина и глутаминовата киселина и понижени нива на ГАМК в ликвора. Съвременните насоки за лечение на МС включват използването на синтетични пептиди и аминокиселини.

Биологичен метод за лечение на мозъчни заболявания

Аминокиселините са основните градивни елементи на невротрансмитерите (веществата, които осъществяват предаването на информацията вътре в мозъка и между мозъка и останалите отдели на Нервната система) и на гените в клетъчното ядно. Те осъществяват най-важните взаимодействия в мозъчния метаболизъм и са отговорни за възникването или отсъствието на нормалните функции и за появата на патологични неврологични и психични прояви.

Метод на проф. Хохлов

МОЛЕКУЛЯРНИ ОСНОВИ В ПАТОГЕНЕЗАТА НА НЕВРОЛОГИЧНИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ. ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА МЕТАБОЛИТНАТА ТЕРАПИЯ
От 70-те години на миналия век се набелязва значителен прогрес в клиничната неврология, в молекулярната невробиология и в диагностичните технологии. Въпреки това числото на заболяванията, за които е разработено ефективно патогенетично лечение не е голям. За по-голямата част от неврологичните заболявания все още не са създадени патогенетични концепции на молекулярно ниво и затова лечението на тези заболявания има симптоматичен характер.

Природните продукти…

…или хранителни добавки
Производни са от водорасли, лечебни растения, билки, плодове, зеленчуци, семена, ядки, мед, други животински продукти и други храни. Изходните суровини на качествените природни продукти са отгледани при екологични условия. Те нямат примеси от химически вещества. При производството им се използват авангардни фармакологични технологии(забавено освобождаване, хелатни форми и други).
Природните продукти са важна част от лечебното хранене.