Биорезонанс – квантово лечение

Биорезонансната технология- Е-Lybra 9, която използваме в АЛФАМЕДИКА е система, която балансира биополето на хора, животни и растения. Тя е в челните редици на иновациите в изчистването на блокажи и вмешателства в енергийните полета на живото тяло. Целта на метода е да укрепи здравето, подобри и разкраси външния вид, както и да подобри устойчивостта на организма към електромагнитната радиация в околната среда.

Метод на проф. Хохлов

МОЛЕКУЛЯРНИ ОСНОВИ В ПАТОГЕНЕЗАТА НА НЕВРОЛОГИЧНИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ. ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА МЕТАБОЛИТНАТА ТЕРАПИЯ
От 70-те години на миналия век се набелязва значителен прогрес в клиничната неврология, в молекулярната невробиология и в диагностичните технологии. Въпреки това числото на заболяванията, за които е разработено ефективно патогенетично лечение не е голям. За по-голямата част от неврологичните заболявания все още не са създадени патогенетични концепции на молекулярно ниво и затова лечението на тези заболявания има симптоматичен характер.