Природните продукти…

…или хранителни добавки
Производни са от водорасли, лечебни растения, билки, плодове, зеленчуци, семена, ядки, мед, други животински продукти и други храни. Изходните суровини на качествените природни продукти са отгледани при екологични условия. Те нямат примеси от химически вещества. При производството им се използват авангардни фармакологични технологии(забавено освобождаване, хелатни форми и други).
Природните продукти са важна част от лечебното хранене.