Биологичен метод за лечение на мозъчни заболявания

Аминокиселините са основните градивни елементи на невротрансмитерите (веществата, които осъществяват предаването на информацията вътре в мозъка и между мозъка и останалите отдели на Нервната система) и на гените в клетъчното ядно. Те осъществяват най-важните взаимодействия в мозъчния метаболизъм и са отговорни за възникването или отсъствието на нормалните функции и за появата на патологични неврологични и психични прояви.

Хирудотерапия

Основни лечебни ефекти
– Възстановява общото и местно кръво- и лимфо обръщение
– Усилва процесите на микроциркулация в органите и тъканите
– Противовъзпалително действие
– Усилва регенеративните процеси в тъкани и органи

Провеждане на лечение с пиявици е нежелателно при:
– Нарушение в кръвосъсирващата система(хемофилия)
– Тежка анемия