Биорезонанс – квантово лечение

Биорезонансната технология- Е-Lybra 9, която използваме в АЛФАМЕДИКА е система, която балансира биополето на хора, животни и растения. Тя е в челните редици на иновациите в изчистването на блокажи и вмешателства в енергийните полета на живото тяло. Целта на метода е да укрепи здравето, подобри и разкраси външния вид, както и да подобри устойчивостта на организма към електромагнитната радиация в околната среда. Системата спомага за изчистването на блокажите пречещи за духовно усъвършенстване. Тази ситема е в състояние да балансира на физическо, психическо и духовно ниво.

Балансиране на Чакрите
Чакрите са важни енергийни центрове в тялото. Те са връзката между физическите, емоционалните и духовните аспекти на човешката личност. Всяка чакра може да се „запуши“, „затвори“ или „повред „ и това да окаже отрицателно влияние върху цялата личност. Балансиращата Програмата заложена в системата E-lybra 9 има за цел да премахне блокажите и помогне за възстановяване на всяка чакра за здравословното й функциониране.

Психологическo развитие
Мисловните форми и вярвания съдържат енергиен аспект и често са в състояние да влияят на човешката психика. Вредни мисли като “никой не ме обича” са в състояние да променят поведението ни и пречат за изява на качествата на истинската ни същност. Системата Е-Lybra 9 е в състояние да открие тези „вредни мисли” и да ги промени. В апарата е заложена програма, която да трансформира негативните мисли в позитивни..

Д-р Хулда Кларк
Хулда Кларк (1928-2009) е американски лекар натуропат, практикуващ алтернативна медицина. Нейната работа акцентира върху ролята на паразитите като причина за здравословни проблеми, както и намирането на методи, за да бъдат премахнети. Тя смята, че болестта се причинява от чужди организми и вируси, които повреждат имунната система. Въпреки, че тя вече не е с нас методиката й все още се спазва от лекаръте по целия свят. Системата Е-Lybra 9 съдържа пълен набор от нейните протоколи и програма за изпълнението им.