Хирудотерапия

Основни лечебни ефекти
– Възстановява общото и местно кръво- и лимфо обръщение
– Усилва процесите на микроциркулация в органите и тъканите
– Противовъзпалително действие
– Усилва регенеративните процеси в тъкани и органи

Провеждане на лечение с пиявици е нежелателно при:
– Нарушение в кръвосъсирващата система(хемофилия)
– Тежка анемия
– Хемоглобин под 110 г/л.
– Хематокрит под 35%
– Злокачествени заболявания
– Бременност
– Улцерозен колит
– Активни форми на туберкулоза
– Остра фаза на инфекциозни заболявания

Показания за лечение
Остри състояния
– Остри нарушения на кръвообращението (емболия и тромбоза)
– Хипертонични кризи
– Глаукома, остра съдова и възпалителна патология на очите
– Остра урологична патология (травми, пиело- и глумеруло нефрити)
– Травми на крайниците (фрактури)
– Сътресения на мозъка
– Постоперационни усложнения и състояния
– Остри възпалителни заболявания,
– Заболяване на кожа и подкожна тъкан (фурункули, панарициуми, мастит, инфилтрати и др.)
– Флебити и тромбофлебити
– Хемороиди
– Париодонтит, гингивит, пародонтоза

Хронични и подостри състояния
– Съдови атеросклеротични промени (нарушения на мозъчното и коронарното кръвообръщение, постинфарктно състояние, ИБС) и артериити.
– Дисциркулационни енцефалопатии и признаци на повишено вътречерепно налягане
– Варикозно разширени вени с признаци на тромбоза и трофични нарушения (в това число хронични хемороиди)
– Патология на пикочоотделителната система (хронични и подостри пиело- и глумерулонефрити)
– Продължително и лошо заздравяващи рани, травми и постоперационни усложнения
– Патология на органите на малкия таз-мъжки (простатити и безплодие) и женски (възпалителни заболявания и стерилитет)