Алфамедика - комплекс по холистична медицина

В медицински комплекс АЛФАМЕДИКА се използват древни, доказали се с времето методи на лечение и съвременна техника.

e-Lybra
Основният принцип на системата за електронно сканиране е-Lybra е да се търсят дисбаланси между различните структурни елементи, които допринасят за “цялото” в човешкото тяло
Хирудотерапия

Методът представлява поставяне на пиявици на определени, анатомични и физиологично обосновани учасъци от тялото на пациента, в определено от лекаря количество и периодичност.

Иглотерапия

При акупунктурата се стимулират биологично активни точки, разположени върху т.н. китайски меридиани и се използват за лечение на множество заболявания.

Ирисдиагностика
Ирисовата диагноза се състои в определяне здравословното състояние на даден човек или животно чрез тълкуване на промените и оцветяванията в ириса.

Ценоразпис

Медицински преглед40 лв.
Анализ на телесен състав и изготвяне на хранителен и двигателен режим60 лв.
Ирисдиагностика60 лв.
Акупунктура класическа (корпорална)40 лв.
Аурикулотерапия (микроакупунктура)50 лв.
Електропунктура30 лв.

Биорезонанс е-LYBRA

Първичен преглед150 лв.
Лечение на място (вторично сканиране)60 лв.
Терапевтични сесии през дистанционен чип14 лв.
Дистанционен чип 80 лв.
Бърз квантов анализ 50 лв.

Хирудотерапия

поставяне от 1 до 3 пиявици55 лв.
поставяне от 4 до 7 пиявици 75 лв.
поставяне от 8 до 10 пиявици95 лв.
поставяне от 11 до 13 пиявици115 лв.
поставяне над 13 пиявици130 лв.

Неотложна помощ

Манипулации (мускулни, подкожни, венозни, превръзки и др.)5-50 лв.
Домашно посещение 65 лв.

Хомеопатично интервю (с д-р Стоянов):

- първично70 лв.
- вторично 50 лв.

Комплексни процедури:

Акупунктура+физикална терапия40 лв.
Програма за намаляване на теглото - 3 месеца870 лв.

Масажи:

Масаж на цяло тяло (60 мин.)70 лв.
Масаж - ЯКА (20мин.)40 лв.
Масаж - ГРЪБ (30мин.)50 лв.
Масаж с Вулканични камъни 60 лв.

Други процедури

Кръвен тест за хранителна съвместимост + хранителен режим250 лв.